Fiche univers

Hitsugi Katsugi no Kuro. (棺担ぎのクロ。)

Nombre de séries : 3

Chronologie des séries :

  • Hitsugi Katsugi no Kuro. ~Kaichū Tabi no Wa~棺担ぎのクロ。~懐中旅話~
  • Gashū: Hitsugi Katsugi no Kuro. ~Hyōhon Zukan~画集 棺担ぎのクロ。~標本図鑑~